Wie zijn we?
GTB is gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking. Wij kunnen je begeleiden om een gepaste job te vinden en te houden en werken nauw samen met de VDAB.

Wat doen we?
Samen met jou zoeken we uit wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. We houden daarbij rekening met wie je bent, met wat je wilt en kunt, maar ook met eventuele beperkingen. Daarna bepalen we samen welke acties nodig zijn om gepast werk te vinden. We leggen dit vast in een stappenplan.

Begeleiding op maat
We streven naar betaald werk in het normaal economisch circuit, in een beschutte of sociale werkplaats. Als dat niet haalbaar is, kunnen we je ook begeleiden naar  arbeidszorg. Bovendien kunnen wij jou en je werkgever tijdens de tewerkstelling ondersteunen.
Voor meer informatie ga naar de werkwinkel in je buurt of surf naar www.gtb-vlaanderen.be.


Voor wie zijn we er?

personen in het bezit van een VF-goedkeuring;
mensen met een RIZIV -of mutualiteituitkering mits toestemming adviseur
ex-BUSO leerlingen
personen met een (zeer) beperkte geschiktheid naar tewerkstelling toe
personen met een vermoeden van een beperking (al dan niet bevestigd door één of ander attest bv. Sociale voorzorg, WIGW of medisch verslag).