VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt .De VDAB bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.

De VDAB heeft een sociale en economische opdracht:

  • Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. De VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Voor de werkzoekenden die het wat moeilijker hebben, ontwikkelde de VDAB aangepaste hulpmiddelen die hen vooruithelpen bij hun zoektocht naar een job.
  • Op economisch vlak wil de VDAB een betrouwbare partner zijn voor eenieder di iets met personeelsbeleid te maken heeft.
    Om die opdracht zo efficiciënt mogelijk uit te voeren, biedt de VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan:

    - arbeidsbemiddeling
    - training & opleiding
    - loopbaanbegeleiding  

De website van de VDAB bevat voortdurend meer dan 30.000 vacatures en 5.000 opleidingen.
De VDAB optimaliseert permanent haar dienstverlening om een snelle service aan te bieden.  De VDAB biedt een gepersonaliseerde dienstverlening aan in de werkwinkels, via haar website en beschikt over een eigen, gratis telefoon-servicelijn: 0800 30 700

Website: http://www.vdab.be 


| top |