SLN vzw

Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken

SLN vzw overkoepelt organisaties die trajecten
naar werk op maat zetten van mensen.In de werkwinkel treft u partnerorganisaties die gespecialiseerde dienstverlening opnemen naar werkwinkelklanten. Die partnerorganisaties nemen individuele begeleidingstrajecten op voor werkzoekenden die willen werken, maar tegelijk vele hinderpalen ondervinden en twijfels hebben bij het zoeken naar een passende job. U kunt hiervoor beroep doen op gespecialiseerde trajectbegeleiders in de werkwinkel. Op vraag van werkzoekenden verzorgen wij individuele begeleidingstrajecten.

In de lokale werkwinkels nemen we graag tijd voor een kennismaking. Als u dan kiest voor een intensieve begeleiding en coaching, dan bekijken we samen welke stappen u kunt zetten om een arbeidsplaats te verwerven.

Wij merken alvast dat het vaak al een hele stap vooruit is als mensen de juiste informatie horen over tewerkstellingsmaatregelen of weten waaraan men zich kan verwachten in een opleiding of een werkervaringsproject, weten wat men moet doen als men een oproepingsbrief ontvangt... Maar het kan bijvoorbeeld ook een opluchting zijn om juiste antwoorden te vinden op vragen over vervoer, kinderopvang, huisvesting, waar men de Nederlandse taallessen kan volgen en hoe de inschrijving daarvoor gebeurt enz...

U merkt het, een individueel begeleidingstraject is speciaal op uw maat gezet. We houden ons wel aan de beginafspraken en een begeleiding naar een passende job is zeker de afspraak.

We kunnen daarvoor ook samen met u een afspraak maken voor een sollicitatiegesprek en soms gaan we dan mee tot bij de werkgever. Ook na de aanwerving kunt u nog terecht bij uw vaste trajectbegeleider.

U vindt de partnerorganisaties in verschillende lokale werkwinkels onder hun eigen naam, nooit onder de naam "SLN". Aan het onthaal in de werkwinkel kunt u zeker informatie opvragen over andere organisaties die ook met de werkwinkel samenwerken. U kunt ook op deze website terecht bij info werkwinkels.

Meer informatie over ons vind je ook op onze eigen website. Voor een overzicht van ons aanbod klik op repertorium.

website: http://www.sln.be


| top |