DEELSITE Heusden-Zolder
naar de startpagina
partners
U bevindt zich hier: > Links > Allerlei 

Allerlei links, in alfabetische volgorde

Allerlei

AAA

ABVV
Algemeen Belgisch Vakverbond
ACLI
Associazioni Christiani Lavoratori Internationale
ACLVB
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
ACV
Algemeen Christelijk Vakverbond
Agora
Vormingscentrum
Arktos
Vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

BBB

Basiseducatie West-Limburg
Vormingsorganisatie voor volwassenen
BIS
Begeleid Individueel Studeren
BLM
Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied

CCC

CM
Christelijke Mutualiteit
CVO- Heusden-Zolder
Centrum voor Volwassenenonderwijs - Heusden-Zolder

DDD

Defensie
Belgische strijdkrachten
De Lijn
Openbaar vervoer met bus en tram

EEE

Enaip
Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale

FFF

Familiehulp
Dienst voor gezinszorg (thuiszorg)
FVB/FFC
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

GGG

Gezinsbond
Organisatie voor gezinnen in Vlaanderen en Brussel
GTB-Limburg
Gespecialiseerde Traject Bepaling en Begeleiding Limburg

HHH

Heusden-Zolder
Gemeente Heusden-Zolder
HVW
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

III

vzw IN-Z
Integratie van Senioren in de Samenleving

JJJ

KKK

Kind en Gezin
Kind is Koning
Kopa
Kans OP Arbeid
Kringwinkel West-Limburg
Inzamelpunt voor afgedankte gebruiksgoederen ; verkooppunt voor toffe tweedehandsgoederen

LLL

MMM

Mobidesk
Uw geslaagd recept voor een vlot woon-werkverkeer

NNN

NMBS
Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen

OOO

OCMW-Heusden-Zolder
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Heusden-Zolder

PPP

QQQ

RRR

RVA
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

SSS

Solidariteit voor het gezin
Dienst voor welzijns- en gezondheidszorg
Stebo
Versterk(t) mens en buurt
Stijn ('t Wijerke)
Dienstencentrum voor personen met een handicap
Syntra
Opleidingscentrum voor volwassenen

TTT

Turkse Unie van België
Overkoepeling van de Turkse verenigingen in België

UUU

VVV

Vlaams Fonds
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Volwassenenonderwijs
Alle voren van volwassenenonderwijs

WWW

't Wijerke (Stijn)
Dienstencentrum voor personen met een handicap

XXX

YYY

zzz